Solární systémy

Solární systémy na ohřev TUV a přitápění SUNTIME:

 

 

Ohřev TUV průtokem a dohřev akumulační nádrže kotlem

 

 

 • systém pro ekonomický ohřev TUV a podporu vytápěníschéma propojení

 • roční úspora 70% na ohřev TUV a 35% na vytápění

 • variantní řešení akumulace sluneční energie

 • možnost do systému připojit další zdroje tepla
  (kotle na fosilní paliva, biomasu, elektřinu, tepelná čerpadla,
  teplovodní krbové vložky, centrální zásobování teplem)

 • instalace pro rodinné domy, sportovní zařízení, firmy,
  ubytovací zařízení, bytové domy

 • individuelní návrh dle Vašich dispozic

 • zpracování studie pro žádost o dotace (velké solární instalace)

 • dlouhá životnost systému